top of page

(Suomen Lasimuseo ei vastaa sisällön oikeellisuudesta. Tiedot ovat taiteilijoiden itsensä tuottamia.)

Blank@2x-20.jpg
Blank@2x-20.jpg

Sinivalkoinen Valo , tuikkukippo . Myös sormisuola- , sokeri- ym astia

Tarja Johansson

2017

Sulatuslasi + lasifritti , Tarja Johansson

8 x 9 x 9 cm

Blank@2x-20.jpg

Suomen Suvi , neljän tuotteen sarja , kippo ja 4 vatia

Tarja Johansson

2019

Sulatuslasi + lasifritti , Tarja Johansson

8x9x9cm kippo , vadit 3×10×10cm , 4×12×12cm ja 5×18×18cm

Blank@2x-20.jpg

.

.

.

.

.

Blank@2x-20.jpg

.

.

.

.

.

Blank@2x-20.jpg

.

.

.

.

.

Johansson Tarja

1955

Helsinki

facebook.com/tarjasdesign instagram.com/tarjasdesign

Koulutus

Itseopiskellut lasitaiteilija
alkaen 1992 erilaisten lasinkäsittelyn kuuma- ja kylmätekniikoiden opiskelua ja sukellusta lasin uskomattomaan maailmaan.
1994 mukana perustamassa Tiffans ry , yhdistys lasin ammattilaisille , taiteilijoille ja harrastajille.

Työkokemus

2003 oma yritys - GIFTEX finland oy , liikelahjat
myös itse suunnitellut taidelasiesineet.

Apurahat

Palkinnot

Kevät 2017Valtioneuvoston myöntämä
SuomiFinland100 tuotelogon käyttöoikeus
100 hyvää Suomesta kilpailuun suunnitellulle ja osallistuneelle SiniValkoinenSuomi sulatuslasiselle tuikkukipolle.

Näyttelyt

2015
Luonto elää , 8-9/2015 , Tiffans yhteisnäyttely , ravintola Kappeli , Helsinki.
2016
Elementit , 8-9/2016 , Tiffans yhteisnäyttely , ravintola Kappeli , Helsinki.
Salaisuus , 8-12/20116 , Lasita ry ja Suomen lasimuseon avoin näyttely , Suomen lasimuseo , Riihimäki.
2017
Ilo & Inspiraatio , 9/2017 , 6 taiteilijan yhteisnäyttely , Galleria CreatSpace , Helsinki
Lasin juhlaa , 9-10/2017 , Lasita ry yhteisnäyttely , Patruuna Galleria , Lapua.
2018
Lasin lumoa ja Taiteen paloa , 7/2018 , 2 taiteilijan yhteisnäyttely , Runebergin mökki , Haihara , Tampere.
Valon voimaa , 8-9/2018 , Tiffans yhteisnäyttely , ravintola Kappeli , Helsinki.
Lasinen maisema , 11-12/2018 , Lasita ry yhteisnäyttely , Emil Cedercreutzin museo , Harjavalta.
2019
Uniikkia ja Lasin loistetta , 7-8/2019 , Lasikilta ry yhteisnäyttely , Runebergin mökki , Haihara , Tampere.
Tiffans 25v Juhlanäyttely , 8-9/2019 , Tiffans yhteisnäyttely , ravintola Kappeli , Helsinki.

Lisätiedot

Jäsenyydet
Suomen lasitaiteilijat LASITA ry , 2017 -
Tampereen taideteollinen yhdistys Interi ry , 2014 -
Lasikilta ry , 2014 -
Tiffans ry , perustajajäsen 1984 - , kunniajäsen 2015 -

Education

Self-taught glass artist.
since 1992 studying different glass processing techniques and diving to the incredible world if glass.
1994 one of base members if Tiffans ry , association for glass professionals , artists and hobbyists.

Work Experience

2003 own company - GIFTEX finland oy , business gifts
also self-designed art glassware.

Grants

Prizes

Spring 2017 Finnish Government granted access to SuomiFinland100 licence's use for BlueWhiteLight candle light holder , made of fused glass.

Exhibitions

2015
Lulnto elää - Nature lives , 8-9/2015 , Tiffans collective exhibition , restaurant Kappeli , Helsinki
2016
Elementit - Elements , 8-9/2016 , Tiffans collective exhibition , restaurant Kappeli , Helsinki.
Salaisuus - Secret , 8-12/2016 , open exhibition arranged by Lasita ry and Suomen lasimuseo , Suomen lasimuseo , Riihimäki.
Ilo&Inspiraatio - Joy&Inspiration , 9/2017 , collective exhibition of 2 artists , Gallery CreatSpace , Helsinki
Lasin juhlaa - Glass celebrates , 9-10/2017 , Patruuna Gallery , Lapua.
2018
Lasin lumoa ja Taiteen paloa - The magic of glass and the burn of art , 7/2018 , collective exhibition of 2 artists , Runeberg's cottage , Haihara , Tampere.
Valon voimaa - Power of light , 8-9/2018 , Tiffans collective exhibition , resraurant Kappeli , Helsinki.
Lasinen maisema , 11 - 12/2018 , Lasita ry collective exhibition , Emil Cedercreutz museum , Harjavalta.
Uniikkia ja Lasin loistetra - Unique and Shine of glass , Lasikilta ry collective exhibition , Runeberg's cottage , Haihara , Tampere.
Tiffans 25v Juhlanäyttely - Tiffans 25 years Jubileum , Tiffans collective exhibition , restaurant Kappeli , Helsinki.

More Info

Memberships
Suomen lasitaiteilijat LASITA ry , 2017 -
Tampereen taideteollinen yhdistys Interi ry , 2014 -
Lasikilta ry , 2014 -
Tiffans ry , perustajajäsen 1984 - , kunniajäsen 2015 -

Finnish Glass Artists

SLM-logo-2024.png
bottom of page