top of page

Suomen Lasi Elää 8

Finnish Glass Lives 8

Uta Laurén

Aineeton kulttuuriperintö

Lasin puhaltamisen elävä perintö

Lasin valmistaminen käsityönä on Suomessa vanha mutta edelleen elävä ja uusiutuva perinne. Samalla kun lasiteollisuus on vähentynyt Suomessa, on kasvanut pienten yritysten ja studioiden määrä, joissa lasia valmistetaan käsityönä eli puhaltamalla.

Lasialan erikoisasema niin kansallisesti kuin kansainvälisesti korostui, kun suupuhalletun lasin valmistus on saatu kansalliselle Aineettoman kulttuuriperinnön listalle useissa Euroopan maissa.

Parhaillaan valmistellaan Saksan ja Suomen (Suomessa vastuullinen taho Suomen lasimuseo) johdolla Eurooppa-laajuisen monikansallisen hakemuksen saadakseen suupuhalletun lasin valmistuksen UNESCON kansainväliselle suojelulistalle.

Saksan ja Suomen lisäksi ovat nyt jo hankkeessa mukana Ranska, Espanja, Turkki (suupuhalletun lasin valmistus on näissä maissa jo kansallisella elävän perinnön listalla) ja Tšekki. Hanketta tukevat tässä vaiheessa myös Italia, Puola ja Portugali.

Joulukuussa 2018 ja toukokuussa 2019 pidettiin Saksassa kansainväliset suunnittelukokoukset, joissa eri maiden alan ammattilaiset, alan yritysten ja museoiden edustajat suunnittelevat, kuinka hanketta viedään eteenpäin. Maaliskuusta 2019 lähtien Saksassa tämä hanke on asiantuntija-arviointikierroksella, jossa harkitaan, ehdottaako Saksa tämän monikansallisen hankeen omana ehdotuksena noin 3 vuoden sisällä Unescolle.

Aineetoman_kulttuuriperinnön_kansainväli

Aineetoman kulttuuriperinnön kansainvälisen UNESCO-hankkeen kokous Zwieselissa Saksassa

Foto Sven Bauer - Zwiesel Mai 2019

Lasinpuhaltaminen on lasinvalmistuksen perusmenetelmä. Suomessa lasiteollisuus on parhaimmillaan työllistänyt useita tuhansia ja on nyt lähes hävinnyt. Nykyisin teollinen lasin valmistus on Iittalan lasitehtaan varassa. Tehdas työllistää liki 200 henkeä, joista noin neljännes on puhaltajia.  Lisäksi Suomessa on useita pieniä hyttejä, jotka joko osuuskuntana tai yhtiönä valmistavat lasia suupuhaltamalla.

Lasinpuhaltajan ammattitaito vaatii vuosien koulutusta ja jatkuvaa työvaiheiden harjoittelua. Taitavaksi puhaltajaksi voi kehittyä parhaimmillaan noin 10 vuoden oppimisen jälkeen. Ammattitaitoisen lasinpuhaltajan on hallittava laajasti erilaisia kuuman lasin valmistustekniikoita hallitakseen vaativan materiaalin ja käsityötaitojen kirjon.

Suomen lasimuseo kerää aktiivisesti tietoa lasinpuhalluksen vaiheista Suomessa. Viiden vuoden välein järjestettävät Suomen lasi elää -näyttelyt ovat tehneet näkyväksi ne suuret muutokset, joita alalla on tapahtunut vuoden 1981 jälkeen. Muutenkin museon näyttelytoiminta tukee niin perinteen säilymistä kuin uutta lasia.

Tämän lisäksi Suomen lasimuseo on myös järjestänyt ainakin 1990-luvulta lähtien työpajoja: Riihimäkeläisen Jaakko Liikasen lasistudion kanssa järjestettiin venetsialaisten lasinpuhaltajien työpajat sekä ruotsalaisen huipputaiteilija Bertil Vallienin työnäytös vuonna 2001. Vuonna 2014–2015 Suomen lasimuseo toteutti yhteistyössä Venetsian kaupungin ja Espanjan kansallisen lasikeskuksen kanssa mittavan EU-projektin European Glass Experience, jonka keskeinen sisältö oli nuorten lasitaiteilijoiden ja -teosten liikkuvuus eurooppalaisen lasitaiteen kontekstissa. Kilpailun myötä syntyneen näyttelyn (Riihimäellä 28.3.–8.6.2014) puitteissa Suomen lasimuseo järjesti yhteistyössä riihimäkeläisen lasistudio Lasismin kanssa kansainvälisen workshopin ja taiteilijatapaamisen sekä ammattilaisille ja opiskelijoille että suurelle yleisölle, johon kutsuttiin taiteilijoita Ranskasta, Tanskasta, Tšekeistä ja Suomesta.

Suomen lasimuseo pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan lasinpuhaltamisen käsityönä pysymistä elävänä perinteenä ja lisäämään kuluttajien ymmärrystä käsin tehtyjen lasiesineiden lisäarvosta ja teknisestä korkeasta tasosta. Tiedottamisen osuus ja siihen liittyvät yleisölle avoimet workshopit, taiteilijatapaamiset, esitelmät, seminaarit, tiedotustilaisuudet sekä järjestelmällinen tiedotustyö ovat lasinpuhaltajan ammatin säilyttämisen kannalta tärkeitä.

Museon perinteisten tehtävien lisäksi rakennetaan jatkuvasti uusia verkostoja lasitaiteilijoiden, lasinpuhaltajien ja -muotoilijoiden kesken. Suomen lasimuseo tarjoaa tähän foorumin rakentamalla alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lasinvalmistukseen liittyvä aineeton kulttuuriperintö tallennetaan ja välitetään tämän päivän alan ammatti-ihmisille ja suurelle yleisölle.

Suomen lasimuseo on vuonna 2016 solminut virallisen yhteistyösopimuksen saksalaisen LWL Industriemuseum, Gernheimin lasimuseon kanssa, jonka toimesta lasinpuhaltaminen käsityönä on saatu vuonna 2015 Saksan aineettoman kulttuuriperinnön kansalliselle listalle. Suomen lasimuseo on ollut virallisesti tukemassa saksalaisten hakemusta. Taustalla oli jo silloin ajatus, että haettaisin myöhemmin mahdollisesti monikansallisella haulla Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

2017 käynnistyi pohjoismainen hanke Scandinavian Glass – Starting All Over, jonka tarkoituksena on elvyttää Pohjoismaissa lasinpuhallus ja luoda verkostoja sekä saada suuren kiertonäyttelyn avulla uutta arvostusta lasinpuhallustaidolle kuluttajienkin silmissä. Hanke rahoitetaan Nordisk Kulturfondin HANDMADE-projektin kautta. Tässä on pohjoismainen avaus saada lasinpuhallusta myös muissa pohjoismaissa kansallisille suojelulistoille.

Suomen lasimuseon rooli ja arvostus alansa valtakunnallisena erikoismuseona vahvistuu ja saa uuden ulottuvuuden mahdollistajana ja innovaatiokeskuksena. Lasinpuhallustaidon säilyminen elävänä perintönä edellyttää erikoismuseoltakin toisaalta koulutuksen säilymisen tukemista ja uusien lasinpuhaltaja-yrittäjien ja muotoilija-yrittäjien toiminnan tukemista. Tukemisen ei välttämättä tarvitse olla valtion tai kuntien suoraa taloudellista tukea vaan ennen kaikkea käsityötaidon arvostuksen lisäämistä ja käsityön arvon tunnustamista osana kulttuuriperintöä.

Lasinpuhallustaito on Euroopan laajuisesti suuressa vaarassa hiipua monilta osin. Tästä syystä syntyy parhaillaan aiheenpiirin tiimoilta kansainvälinen verkosto, johon kuuluvat saksalaisen Gernheimin lasimuseon lisäksi Ebeltoftin lasimuseo Tanskasta, The Glass Factory Ruotsista, Fundacion Centro National del Vidrio Espanjasta, Prahan taideteollisuusmuseo, Turkin lasinpuhaltajat ja venetsialaiset lasinpuhaltajat ja heidän etujärjestö. Verkosto laajennetaan jatkuvasti.

 

Suomen lasimuseon järjestämiä aineettoman

kulttuuriperinnön liittyviä tapahtumia ja hankeitta Suomessa:

 

2018

Esitelmä Lasin mestarit – käsityöläiset ja muotoilijat (UL) Taitoliiton Elävä perintö – Käsityöringin tilaisuudessa Designmuseossa (8.5.2018)

 

Designilta Designmuseossa Helsingissä 05.2018

 

Lasinpuhaltajan työnäytös Suomen lasimuseon pihassa Riihimäen Taiteiden yön aikana

 

Kansainvälinen workshop lasistudio Lasismissa Riihimäellä syksyllä 2018, jossa Matteo Tagliapietra esitteli vanhat venetsialaiset tekniikat uudessa muodossa. Muranolainen mestaripuhaltaja tutustutti siihen, kuinka perinteisillä venetsialaisilla teknikoilla syntyvät uudenaikaisia lasiluomuksia

 

Suomen lasimuseon ystävät ry:n ja Lasinpuhaltajakerhon lasinvalmistusperinteen keräyshankkeen moderoiminen. Hankkeessa on tarkoitus kerätä talteen ja julkaista suomalaiseen lasiteollisuuden taideteollisten tuotteiden valmistamiseen ja markkinointiin liittyvää perinnetietoutta. (haastattelut, videot ym.) Kerätty aineisto tallennetaan Suomen lasimuseon arkistoon ja siitä on tarkoitus valmistaa kiertonäyttely, kirja ja videodokumentti.

2019

11.-12.5.2019
Kansainvälinen workshop:

Italialais-amerikkalaiset valmistusmenetelmät ja nuoret suomalaiset lasintekijät.
Suomen lasimuseo järjesti Oiva Toikka -näyttelyn yhteydessä sekä laajalle yleisölle että alan ammattilaisille ja opiskelijoille avoinna olleen workshopin Lasismin lasistudiossa Riihimäellä, jossa amerikkalainen lasinpuhallusmestari ja taiteilija Jonathan Capps tutustutti italo-amerikkalaisiin tekniikoihin lasinvalmistuksessa. Mukana olivat myös suomalaiset lasitaiteilijat Helmi Remes, Kimmo Reinikka ja Anu Penttinen.

 

2.-7.9.2019
Kansainvälinen kaiverrus- ja lasinpuhalluskurssi (Graal-kurssi) Lasismin lasistudiossa Riihimäellä:

Lasikaiverrustaito oli kuihtunut Suomessa miltei pois. Kesällä 2016 järjesti Suomen lasimuseo ensimmäisen lasinkaiverruskurssin suomalaisille lasitaiteilijoille, -muotoilijoille ja alan opiskelijoille. Opettajina toimivat huippuammattilaisia Saksasta Wilhelm Vernim ja Heikko Schulze Höing. Vuoden 2019 kurssi oli jatko ensimmäiselle kurssille - nyt yhdistettiin lasin lasinkaivertaminen ja suupuhalletun lasin valmistus. Suomalaisia ammattilaisia opettivat täällä kertaa huippukaivertaja Wilhelm Vernim ja mestaripuhaltaja Korbinian Stöckle Saksasta.

Uta perintö

Uta Laurén

The Living Heritage of Glassblowing  

The making of glass by hand in Finland is an old but still living tradition that renews itself. While the large-scale glass industry has diminished in Finland, the number of small enterprises and studios in this sector has grown. The special role of the glass sector has gained emphasis in recent years as the making of mouth-blown glass has been classified as intangible cultural heritage in several European countries.  

A multinational and pan-European application for including the making of mouth-blown glass in UNESCO’s international list of protected cultural heritage is currently being prepared under German and Finnish leadership, with the Finnish Glass Museum responsible for this initiative in Finland. In addition to Germany and Finland, the initiative now includes the Czech Republic along with France, Spain and Turkey, where mouth-blown glassmaking is already included in respective lists of living national heritage. The initiative is also being supported at this stage by Italy, Poland and Portugal. In December 2018 and May 2019 international planning meetings were held in Germany where professionals of the sector from different countries, representatives of firms, companies and museums in the field, planned how the project could be carried out. In March 2019, the initiative was sent to be evaluated by experts in Germany to consider whether Germany would submit this multinational project as its own proposal to UNESCO within a period of approximately three years. 

Aineetoman_kulttuuriperinnön_kansainväli

Blowing is a basic method of making glass. In Finland, the glass industry employed at best several thousand people but it has now almost disappeared as a sector of industry. The industrial production of glass is currently carried out at the Iittala glassworks, with almost 200 employees, approximately a quarter of whom are glassblowers. Years of training and practising the various stages of the work on a continuous basis are needed in order to acquire the professional skills of a glassblower. Optimally, a person can develop into a skilled glassblower after learning the craft for about ten years.  A professionally skilled glassblower has to have a wide knowledge of various techniques of hot glass production in order to have command of this demanding material and the range of related skills.  

The Finnish Glass Museum actively gathers information and documents activities associated with glassblowing and glass design in Finland. The Finnish Glass Lives exhibitions, which are held every five years, have illustrated the major changes that have taken place in the glass industry since 1981. The museum’s exhibition activities support both the preservation of heritage and the emergence of new glass design.  

Alongside exhibitions, the Finnish Glass Museum has held workshops at least since the 1990s. Workshops involving Venetian glassblowers and a demonstration of work by the leading Swedish glass artist Bertil Vallien were held in 2001 in association with the glass studio of Jaakko Liikanen of Riihimäki.
 

In 2014 and 2015, the Finnish Glass Museum, in association with the city of Venice and the National Glass Centre of Spain, carried out an extensive EU project entitled The European Glass Experience, the main content of which was the mobility of young glass artists and works within the context of European glass art. The related competition resulted in an exhibition held at Riihimäki from 28 March to 8 June 2014. In this connection, the Finnish Glass Museum organised in association with the Lasismi glass studio of Riihimäki an international workshop and meeting with artists for professionals and students in the glass art field as well as the public, to which glass artists were invited from France, Denmark, the Czech Republic and Finland.

With its activities, the Finnish Glass Museum seeks to promote the preservation of glassblowing craftsmanship as a living tradition and to increase the understanding of consumers regarding the added value and technically high standard of hand-made glass objects. Workshop sessions open to the public, opportunities to meet artists, talks, seminars and systematic information are all important for preserving the glassblower’s occupation.

The museum is continuously creating new regional, national and international networks among glass artists, glassblowers and glass designers. These networks will help document and record the intangible cultural heritage of glassmaking and pass it on to present-day professionals in the field and the general public. Examples of networking include the Finnish Glass Museum's 2016 agreement on cooperation with the Gernheim Glassworks LWL Museum of Industry , which was instrumental in having the craft of glassblowing included in Germany’s list of intangible cultural heritage in 2015. The Finnish Glass Museum officially supported the German application for this purpose. In 2017, the Nordic initiative Scandinavian Glass – Starting All Over was launched with the aim of reviving glassblowing skills and to have them also included in national lists of protected heritage in other Nordic countries. European glassblowing skills in general are at considerable risk of dying out in many respects. For this reason, an international network related to this theme is currently being set up. Its member bodies include at present the Gernheim glass museum of Germany, the Ebeltoft glass museum of Denmark, the Glass Factory of Sweden, Fundacion Centro National del Vidrio in Spain, the Prague Museum of Decorative Arts, Turkish and Venetian glassblowers and organisations representing them.   


 

Events and initiatives organised by the Finnish Glass Museum related to intangible cultural heritage in Finland:  

2018 

Uta Laurén’s talk on master glassmakers, craftspersons and designers (Lasin mestarit – käsityöläiset ja muotoilijat) at the Taitoliitto association’s Living Heritage – Crafts Circle event at Design Museum in Helsinki (in May ). 

Speaking at Design Museum’s Design Evening event, Uta Laurén introduced the audience to the intangible cultural heritage of glassblowing.

A demonstration of work by a glassblower in the yard area of the Finnish Glass Museum on the Night of the Arts at Riihimäki. 

An international workshop in September at the Lasismi glass studio in Riihimäki, where Matteo Tagliapietra demonstrated old Venetian glassmaking techniques. This master glassblower from Murano presented to his audience how traditional Venetian techniques can be applied to new glass design.

Moderating the heritage collection project of the Friends of the Finnish Glass Museum Association and the Glassblowers’ Club. This project aims at collecting and publishing heritage-related information concerning the manufacturing and marketing of the products of Finland’s glass industry. The collected material will be included in the archives of the Finnish Glass Museum and used for preparing a touring exhibition, book and a documentary film.

2019
In connection with its exhibition on the work of Oiva Toikka in the spring of 2019, the Finnish Glass Museum held a workshop open to the public along with professionals and students in the field at the Lasismi glass studio in Riihimäki, where the American master glassblower and artist Jonathan Capps presented Italo-American glassmaking techniques. Finnish glass artists Helmi Remes, Kimmo Reinikka and Anu Penttinen participated in the workshop.


 

An international course in engraving and  glassblowing (Graal course) was held at the Lasismi glass studio in Riihimäki. Finnish skills in glass engraving had almost died out by the summer of 2016, when the Finnish Glass Museum held its first course in glass engraving for glass artists and designers and students of this field. The teachers were Wilhelm Vernim and Heikko Schulze Höing, top-level professionals from Germany. Held in September 2019, this course was a continuation of the first course – this time combining engraving with the making of mouth-blown glass. Finnish professionals enthusiastically interested in the subject were taught by leading glass engraver Wilhelm Vernim and master glassblower Korbinian Stöckle from Germany.

SLM-logo-2024.png
bottom of page