top of page

Suomen Lasi Elää 8

Finnish Glass Lives 8

Suomen lasi elää
Tällä nimellä tunnetaan Suomen lasimuseon toteuttama nykydokumentointihanke, siihen liittyvä julkaisu ja kerätystä materiaalista kuratoitava näyttely. Näyttely on esillä museossa 15.2.19.4.2020. Hanke toteutettiin ensimmäisen kerran 1986 ja tänä vuonna jo kahdeksannen kerran. Suomen lasi elää esittelee aina viiden edellisen vuoden aikana aikaansaatuja taide-esineitä ja sarjatuotantoa, lasiin liittyvää näyttelytoimintaa, ammatin harjoittamista ja lasialaan monipuolisesti liittyviä, kiinnostavia ja ajankohtaisia ilmiöitä. Nyt, vuonna 2020, julkaisua ei enää painettu, vaan tiedot siirtyivät verkkoon paremmin saavutettaviksi. Taiteilija- ja teosesittelyt jatkavat elämäänsä finnishglass.fi -sivustolla toimien ajankohtaisena suomalaisen lasin ajankohtaiskanavana, myös Suomen lasi elää -tapahtumavuosien välissä. Museo itse tulee esittelemään sivustolla ajankohtaisia hankkeitaan ja nykydokumentointiaan säännöllisesti.
Suomen lasi elää 8 kattaa vuodet 20152019. Suurista lasitehtaista on jäljellä enää Iittala, mutta pienet vireät lasistudiot pitävät pintansa ja tutkijat kehittelevät paraikaa lasista mitä mielenkiintoisimpia sovellutuksia, kuten biolasia lääketieteelle tai venyvää lasia käytettäväksi metallin rinnalla. Tulevaisuus on innovaatioiden, mutta lasiesineiden keräilyinnostuskaan ei näytä laantuvan. Vuosikymmenten varrella valmistetut esineet houkuttelevat persoonallisuudellaan ja kantavat mukanaan perheen muistoja ja yhteisiä tarinoita. Kertakäyttökulttuuri on mennyttä ja vastapainoksi etsimmekin jotakin pysyvää ja suunnittelultaan laadukasta. Suomalainen lasi elää!
Finnish Glass Lives

This is the name of the Finnish Glass Museum’s documentation project of new glass, its related publication and the exhibition that is curated from the project’s gathered material. The exhibition is on show at the Glass Museum from 15 February until 16 April 2020. Finnish Glass Lives was realised for the first time in 1986, and we are now marking its eighth occasion. Finnish Glass Lives always presents the art objects and serial products in glass of the preceding five years, glass-related exhibition activities, the work of professionals in the field, and a wide range of interesting and topical phenomena concerning the glass sector. Now, in 2020, the publication is no longer printed and instead the information is on the internet for better accessibility. The presentations of artists, designers and their works continue on the finnishglass.fi webpages, serving as a current and updated channel on glass in Finland, also between the Finnish Glass Lives events. The Finnish Glass Museum will also present its current projects and contemporary documentation on its webpages on a regular basis.

Finnish Glass Lives 8 covers the years 2015–2019. Only Iittala now remains of Finland’s large glassworks, but small and active glass studios are maintaining their position, and scientists are currently developing the highly interesting applications of glass, such as bioglass for medical science and stretchable glass that can be used alongside metals. The future belongs to innovations, but neither does enthusiasm for collecting glass seem to be waning. Items made over the decades have the attraction of individuality and personality, while bearing the memories and shared stories of families. The culture of disposability is a thing of the past and in contrast we are now seeking things of high quality design that are permanent. Finnish glass lives !

SLM-logo-2024.png
bottom of page